Vítejte,

Uživatelské jméno:

Heslo:[ ]


Datum / Čas

 


Počítadlo

Dnes na této stránce ...
celkem: 1
unikátních: 1

Celkem na této stránce ...
celkem: 7022
unikátních: 2818

Stránka ...
celkem: 79850
unikátních: 20919

Online

Dnes na této stránce ...
celkem: 1
unikátních: 1

Celkem na této stránce ...
celkem: 7022
unikátních: 2818

Stránka ...
celkem: 79850
unikátních: 20919

 

O co jde

Generace Víry - O co jde:

Projekt Generace Víry je otevřená skupina lidí, kteří se rozhodli přeložit křesťanství do srozumitelného jazyka, protože jsou přesvědčeni, že má mnoho co říci. Hledáme nový přístup ke křesťanství, nabízíme vhled do Biblického poselství, vytváříme prostor pro diskusi, poznání, osobní i duchovní růst, nabízíme setkání ve skupině nebo individuálně, nabízíme přátelství i praktickou pomoc v životě.Generace Víry má základnu v libereckém Centru Protěž. Hledá a nabízí alternativu k tradičnímu pojetí křesťanského společenství.

 • Nechce se Vám do kostela, ale hledáte Boha?
 • Zajímá Vás křesťanství, chcete se setkat s věřícími lidmi, ale máte obavy z náboženské agitace?
 • Chcete někam patřit, ale tradiční církev Vás nepřitahuje?
Zkuste to mezi námi!Z čeho vycházíme

Česká republika je statisticky jednou z nejateističtějších zemí. A to přesto, že má unikátní bohatou historii vyrůstající právě na křesťanských základech díky světovým osobnostem, jejichž život, působení a vliv na utváření českého státu, české identity byl pevně spojen s křesťanstvím a to navíc s křesťanstvím "navzdory". Jména jako Cyril a Metoděj, Jan Hus, Jan Amos Komenský, jsou pouze špičkou ledovce a jsou zároveň reálnými příběhy lidí víry, lidí cesty a lidí boje, kteří usilovali o čistotu víry a s obětováním svého pohodlí a všech sil hledali cestu, jak křesťanské hodnoty přinášet všem lidem.

Církev a "církevnictví" bohužel tyto ryzí hodnoty zahalilo mnohokrát během historie do nesrozumitelných závojů různých tradic a zvyků nebo do odpudivého hávu politicko-mocenských šachů. Různé skupiny dodnes zneužívají křesťanství pro dosažení vlastního zisku.

My chceme jít proti proudu. Chceme jít ve stopách zmíněných osobností, oživit a očistit odkaz křesťanství a vrátit jej zpátky do života Českého člověka navzdory předsudkům i historickým zkušenostem.
Chceme jít k jádru věci a hledat cestu a tvořit funkční křesťanské společenství podle obrazu jeho zakladatele - Krista.Na čem stavíme?

Vycházíme ze základního odkazu-pověření Ježíše Krista:
(Biblické texty: Luk 10:27, Mat 16:16-19, Mat 28:18-20)
 • Církev je skupina lidí, kteří se sejdou, protože uznají Krista a rozhodli se jej následovat
 • Církev stojí na vyznání - uznání Krista, jako osoby zachránce
 • Církev "má klíče" od Božího království - jejím úkolem je otevírat dveře
 • Kdo následuje Krista, má jít k lidem, učit, křtít, získávat další následovníky
 • základní kámen církve je láska k Bohu a láska k člověku
Zdrojem vůle Krista je Bible, její studium.
Naše vize, hodnoty a cíle.

Za střed křesťanství nepovažujeme kostel, ale osobní vztah k Bohu a k lidem. Budujeme společenství, které ponese tyto hodnoty přirozeně a dynamicky formou množících se malých skupinek (rodin, kruhů přátel...). Jde o ryzí, neinstitucionální pojetí křesťanské církve, jehož základní znaky jsou:
 • laický způsob vedení (netřeba profesionálních kazatelů, doktorů teologie...)
 • nízkonákladovost (vše se odehrává v rámci běžného života - doma nebo v běžně dostupných místech a v rámci možností; ekonomická nezávislost)
 • malé skupinky přirozeně si blízkých lidí, kde člověka nepohltí anonymita, ale každý má možnost ochutnat & otestovat křesťanské hodnoty v atmosféře přátelství a důvěry
 • aktivní komunita, která inspiruje a motivuje jednotlivce k osobnímu i duchovnímu růstu, nalezení své role, cesty a k osobní iniciativě a tvořivému přístupu


Naše zaměření souzní s důrazy a myšlenkami tzv. organické církve čili jednoduchého přenosného modelu křesťanského společenství s potenciálem přirozeného růstu (organic church, simple church; domácí nebo obýváková církev).
Tento model znovuobjevuje a znovu formuluje podstatu církve do třech bodů s trefnou metaforou v podobě symbolické zkratky D.N.A.

D - Divine Truth (= Duchovní pravda či Poznání duchovní skutečnosti a uznání existece Boha).

N - Nurturing Relationships (= Pečující vztahy či Nepodmíněná láska: podstata toho, co tvoří rodinu; Nejzákladnější Boží požadavek).

A - Apostolic Mission (= Apoštolské poslání: Výraz “apoštol” doslova znamená “poslán”. Kristus vydal jasný požadavek svým následovníkům: Základním posláním je jít k lidem a seznámit je s Kristem).Orientaci Generace Víry ilustruje i grafický symbol pampeliškového chmýří, které postihuje jak zmíněné D.N.A, tak sílu a princip šíření Božího království. Způsob života obyčejné rostliny Pampelišky je sám o sobě trefným příměrem (či chcete-li podobenstvím). Odstíny modré a hnědé barvy v designu jsou symbolem nebe a země, mezi kterými se hledající člověk ocitá.Co nabízíme

Nabízíme jiný přístup ke křesťanství, nabízíme vhled do Biblického poselství, vytváříme prostor pro diskusi, poznání, osobní i duchovní růst, nabízíme setkání ve skupině nebo individuálně, nabízíme přátelství i praktickou pomoc v životě.

Chcete porozumět Bibli?
Nabízíme čtení Bible a její studium s kvalifikovaným průvodcem. Více zde.

Chcete se zúčastnit setkání věřících lidí?
Nabízíme pravidelná setkání Generace Víry.

Chcete uvést do života nové společenství ve Vašem okolí?
Pomůžeme Vám radou, konzultací, nabídneme materiály, kontakty, tipy, podporu a zkušenosti.


Pravidelná setkání

Setkání obecně je smysluplné tehdy, sejdou-li se lidé, kteří si chtějí naslouchat, sdílet, obohatit se při vzájemném respektu.
Setkání je jako těsná brána, do jiného světa; do světa, který je bohatší, protože jej spatříme společně.

Smyslem setkávání Generace Víry je zastavit se v rušném běhu světa, nalézat hodnoty, které platí a vydat se na cestu k Bohu. Je to setkání s lidmi a s Bohem.

Pravidla setkání Generace Víry
Setkání Generace Víry má tři základní pravidla:

1. Přicházím, protože jsou věci mezi nebem a zemí.
2. Čtení Bible mi nevadí.
3. Mám možnost se svobodně vyjádřit.

Co můžete čekat?
Přátelské a neformální prostředí, zpívání, čtení Bible, rozebrání předem daného tématu a diskuse nad ním, společné modlitby, občerstvení, program pro děti.

Chceme, abyste věděli, do čeho jdete. Pokud Vás zajímá více, neváhejte nás kontaktovat. Je nám potěšením dostat zprávu od Vás.